Wie we zijn

Susan van der Zwaag Muto Management

Susan van der Zwaag

“Bouwen aan duurzame relaties met de samenleving, daar geloof ik in. Iedere overheidsorganisatie is onderdeel van vele netwerken, in steeds veranderende context. Dat betekent dat medewerkers in verschillende situaties goed moeten kunnen handelen, steeds afgestemd op de omgeving.

Het vergt ten eerste eindeloze interesse in je omgeving, ten tweede een scherp besef over je rol en tot slot een rijk handelingsrepertoire van medewerkers. Ik werk in mijn opdrachten vaak aan die drie pijlers.”

Susan werkt sinds 2010 als partner van Muto in de rol van interimmanager bij overheidsorganisatie, voornamelijk gemeenten. Ook daarvoor werkte zij als leidinggevende bij diverse overheden.

Susan op LinkedIn

Andrea van Oorschot Muto Management

Andrea van Oorschot

“Mooie resultaten halen voor projecten die ertoe doen. Dat is wat mij drijft. Ik verdiep me snel in de inhoud van een organisatie en heb een ruime ervaring binnen verschillende projecten.

Als omgevingsmanager begeleid ik complexe trajecten waarbij verschillende betrokkenen een rol spelen en er soms (schijnbaar) tegengestelde belangen zijn.”

Andrea werkt sinds 2010 als partner van Muto in de rol van communicatieadviseur en omgevingsmanager bij overheidsorganisaties. Zowel op rijks-, regionaal- en lokaal niveau.

Andrea op LinkedIn