Wat we doen

Interim­management

Voor een wat grotere veranderopdracht binnen een team of organisatieonderdeel, biedt interimmanagement soms uitkomst. Mutomanagement heeft ervaring met het begeleiden van zowel kleine compacte teams als met grote organisatieonderdelen (100+ fte).

Teamontwikkeling

Soms lukt het een team niet om prettig te werken aan de juiste resultaten. Mutomanagement heeft voor meerdere teams ontwikkeltrajecten ontworpen en begeleid. Dit zijn altijd trajecten op maat.

Omgevings­management

Een organisatie of project staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een omgeving (stakeholders) die zich in meer of mindere mate betrokken voelt. Ze hebben ideeën, meningen en belangen die niet altijd stroken en soms zelfs botsen. Actief en bewust omgaan met deze omgeving is iets waar Muto zich in heeft gespecialiseerd.