Home

Muto is het Latijnse woord voor wijziging, verandering. Het begeleiden van veranderingen is wat ons drijft. Dit kunnen veranderingen op individueel, team- of organisatieniveau zijn; veranderingen van visie, de manier van werken of de manier van organiseren.

We doen dit voor (semi) overheden. Veranderingen die we begeleiden zijn meestal niet compleet uitgekristalliseerd. Er is wel een doel of een richting en er zijn kaders, die maken we scherp. Daar binnen gaan we samen met een groep op zoek naar de juiste weg door gewoon aan de slag te gaan, in het primaire werk.

Steeds een stap zetten, effect goed monitoren, energie goed volgen en door naar de volgende stap. Zo werken wij graag.